(044) 273-31-55

admin@zoriane.kiev.ua

Порушення, які виявив аудит

При всій неповноті та обмеженості напрямків та обсягів перевірок Аудитором — АК ТОВ «АФ Віта Поштова» виявлено дуже багато порушень у фінансово-господарській діяльності ОСББ, зокрема:

 1. Напрямки, обсяги та терміни проведення аудиту були встановлені особисто Головою Правління в порушення рішення Правління;
 2. Голова правління жодного разу за весь період свого головування в Правлінні ОСББ не надав членам Правління для розгляду та затвердження щоквартальні фінансові звіти, як того передбачає Статут ОСББ. (юридично їх немає, вони не подавались на розгляд, не підписувались і не затверджувалися рішенням Правління);
 3. Було виявлене несанкціоноване (без рішення Загальних зборів співвласників чи Правління ОСББ) списання (зменшення дебіторської) заборгованості по орендній платі в сумі 414 295,26 грн., що виглядає як «пробачення» боргу за оренду.
  Кому списували, кого спасали? – дивись стор. 14-15 ЗВІТУ
  Під час керування ОСББ Головою правління – КОСТЮКЕВИЧЕМ ОЛЕКСАНДРОМ ВОЛОДИМИРОВИЧЕМ були списані заборгованості за комунальні послуги та по орендній платі на суму 414 295,26 грн., а саме:

  • Альфа-трейд 13.636,32 грн. + 61.730,00 грн.= 75.366,32 грн.
  • Бевз В.П. 25.136,82 грн. + 20.763,95 грн. = 45.900,77 грн.
  • Козловець О.В. 40.369,40 грн. + 29.536,41 грн.=69.905,81 грн.
  • Короткий Ю.А. 78.726,94 грн. + 144.395,42 грн.=223.122,36 грн.
 4. В цій сумі борг фізичних осіб складає 338 928,94 грн., по відношенню до яких ОСББ є податковим агентом, що потребувало нарахування, утримання та сплати ПДФО 74 399,02 грн. та військового збору 5 083,93 грн., а це призводить додатково до штрафних санкцій для ОСББ у сумі 50% від зазначених сум, тобто ОСББ потенційно втратило коштів на загальну суму 533 519,43 грн.
 5. Підтверджено, що затверджене Загальними Зборами в 2017 та 2019 роках створення ремонтних фондів (РЕМФОНД) у бухобліку ОСББ не проводилось, що ускладнює відслідковування заборгованості по внескам до РЕМФОНДІВ і цільового використання їх коштів;
 6. Підтверджено неможливість відслідкувати надходження від співвласників ОСББ та витрачання Головою правління саме «коштів ремонтного фонду», оскільки всі кошти і всі витрати ОСББ це просто кошти і просто витрати — диференціація «коштів ремонтного фонду» відсутня.
 7. Підтверджено неможливість перевірити надходження «коштів ремонтного фонду» за угодами, підписаними Головою правління до депозитних банківських рахунків, нарахування на ці «кошти ремонтного фонду» відсотків за банківськими депозитами; повернення цих «коштів ремонтного фонду» із відсотками по депозитам на рахунки ОСББ.
 8. Із-за виключення із переліку предмету погоджених процедур аудитором не проводилися:
  • звірка заборгованості по дебіторам-кредиторам, залишкам на рахунках, залишкам запасів та основних фондів (ТМЦ);
  • порівняння вхідних і вихідних залишків по рахунках бухобліку;
  • перевірка виконання укладених договорів в ОСББ з постачальниками послуг та споживачами, а також перевірка виконання договорів з орендарями ОСББ;
  • перевірка сплати орендної плати, стану дебіторської та кредиторської заборгованості по оренді приміщень ОСББ;
  • аналіз діяльності ОСББ на відповідність вимогам ЗУ «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку»;
  • суцільна перевірка первинних документів, що підтверджують витрати в них даним бухобліку;
 9. Не надавались для перевірки оригінали штатних розписів ОСББ;
 10. Було виявлене заниження доходу в бухобліку на суму 12 619,91 грн.;
 11. Було виявлене відхилення у нарахуванні податкових зобов‘язань з ПДВ у 2017 році на 365.692,00 грн., у 2018 році на 6.799,00 грн., у 2019 році на 7.045,00 грн. є порушенням вимог податкового кодексу. Такі відхилення могли виникнути у разі неправильного розрахунку податкових зобов’язань з ПДВ відповідальною особою. За недоплату ПДВ у бюджет стягується штраф від 10% до 50% в залежності від строків затримки оплати та пеня. У випадку ОСББ «ЗОРЯНЕ» штрафні санкції становитимуть 50%, тобто загальний борг складає 569 304,00 грн
 12. Було виявлено заниження даних про доходи та витрати у 2017-2019 роках із-за неправильного заповнення звітів ОСББ як неприбуткової організації.
  Доходи ОСББ занижені у порівняння між даними Звіту про фінансові результати (ЗФР) та даними Звіту про неприбутковість (ЗПН) у 2017 році на 3.528.700,00 грн., у 2018р.- на 9.259.066,00 грн., у 2019р.- на 13.830.849,00грн.
  Також занижені доходи між ЗФР та даними бух.обліку у 2018 році — на 5.829.029,73грн., у 2019р. — на 9.384.131,13 грн.
  Дані відхилення виникли у наслідок неправильного заповнення Звіту про доходи неприбуткової організації.
  Витрати ОСББ занижені у порівняння між даними Звіту про фінансові результати (ЗФР) та даними Звіту про неприбутковість (ЗПН) у 2017 році на 3.634.000,00грн., у 2018р.- на 3.387.509,00грн., у 2019р.- на 3.072.724,00грн.
  Також занижені доходи між ЗФР та даними бух.обліку у 2017 році на 147.404,10грн., у 2018р.- на 249.482,33грн., у 2019р.- на 149.440,70грн.
  Дані відхилення виникли у наслідок неправильного заповнення Звіту про доходи неприбуткової організації.

Таким чином, аудит АК ТОВ «АФ Віта Поштова» проведений кваліфіковано, але в умовах ненадання, через особисте небажання Головою Правління — КОСТЮКЕВИЧЕМ ОЛЕКСАНДРОМ ВОЛОДИМИРОВИЧЕМ доступу аудитору до всіх документів і всієї інформації про діяльність і фінансовий стан ОСББ, можна вважати нікчемним.

Внести повну ясність в стан справ може лише проведення справжнього повного аудиту всієї фінансово-господарської діяльності ОСББ, по результатах якого можна буде приймати рішення про рівень відповідальності посадових осіб (Голови Правління, головного бухгалтера).