(044) 273-31-55

admin@zoriane.kiev.ua

Голова правління не надав Правлінню жодного звіту за всю каденцію

Згідно інформації, отриманої від члена правління Шабельника С.В., Голова правління ОСББ «ЗОРЯНЕ» не надав Правлінню жодного щоквартального звіту про фінансово-господарську діяльність Об’єднання за всю каденція Правління. Це повністю протирічить Статуту ОСББ «ЗОРЯНЕ».

Відповідно до Статуту ОСББ «ЗОРЯНЕ», затвердженого загальними зборами співвласників (Протокол № 31 від 28 грудня 2016 року):

  • до компетенції Правління (п. 3.3.4) належить вирішення усіх питань, пов’язаних з керівництвом поточною діяльністю Об’єднання (крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів), і зокрема: (12) Затвердження квартальних звітів голови правління про фінансово-господарську діяльність Об’єднання;
  • до компетенції голови правління (п. 3.3.7) відноситься, зокрема: (10) інформування Співвласників про діяльність Правління та Об’єднання шляхом вивішення кожного тижня на дошках об’яв інформаційних листків, в яких має міститися інформація про усі значні події, що відбулись в Об’єднанні на протязі минулого тижня та відповідні події, що очікуються в наступному тижні, включаючи інформування про рішення Правління, в тому числі, про рішення Правління щодо квартального звіту голови правління про фінансово-господарську діяльність Об’єднання, передбаченого пунктом 3.3.4.(12) Статуту;
  • Ревізійна комісія (ревізор) (п. 3.3.7) має право: (1) … не рідше одного разу на квартал отримувати від Правління та працівників Об’єднання первинні та аналітичні документи бухгалтерського і податкового обліку, фінансової, статистичної та податкової звітності Об’єднання за квартал …; (2) …. не рідше одного разу на квартал отримувати від Правління та працівників Об’єднання письмові пояснення щодо діяльності Об’єднання за будь-який період діяльності Об’єднання; (3) перевіряти та надавати Загальним зборам висновки щодо підготовлених Правлінням проектів кошторисів, балансу, річного звіту Об’єднання;

Отже, Голова правління відповідно до статуту ОСББ має обов’язок щоквартально надавати правлінню звіт про фінансово-господарську діяльність Об’єднання. Правління, отримавши звіт від Голови правління, має його розглянути та винести своє будь-яке рішення (затвердити, не затвердити, прийняти до відома тощо), про що Голова правління має проінформувати співвласників ОСББ.

Ревізійна комісія відповідно до п. 3.4.1 Статуту ОСББ має здійснювати контроль за фінансово-господарською діяльністю Правління та дотриманням Правлінням норм Статуту та законодавства