(044) 273-31-55

admin@zoriane.kiev.ua

Пояснення аудитора викрили чисельні порушення в ОСББ

Члени Правління звернулось з ЛИСТОМ від 21 грудня 2020 року (дивіться по кліку =>) до аудитора АК ТОВ «АФ Віта Поштова» щодо надання уточнень та пояснень відносно процедури і результатів аудиту, напрямків, обсягу перевірки, повноти надання документів для перевірки.

Аудитор 23.12.2020 року надіслав Правлінню  ЛИСТ-відповідь  від 23 грудня 2020 року (дивіться по кліку =>) на звернення членів Правління з поясненнями щодо наданого Звіту.

З цих пояснень випливає наступне:

 1. Напрямки, обсяги та терміни проведення аудиту в порушення рішення Правління були встановлені особисто Головою Правління.
 2. Звіт аудитора щодо перевірки ОСББ був наданий в 3-и адреси, але Голова Правління не надав його Правлінню.
 3. Для перевірки Голова Правління «ні у який спосіб» не надав аудитору звіти Голови Правління на адресу Правлінню та звіти Ревізійної комісії.
 4. Звіти ревізійної комісії за 2017 рік з підписами членів ревізійної комісії ОСББ є розміщеними на офіційному сайті ОСББ «ЗОРЯНЕ» http://zoriane.kiev.ua (дивіться по кліку =>), в той же час Звіти ревізійної комісії за 2018-2020 роки, що також розміщені на сайті ОСББ не мають жодних підписів. Жодний із вказаних звітів ревізійної комісії ОСББ не затверджені Загальними зборами членів ОСББ і Правлінням, а тому не є прийнятими.
 5. Звіти Голови Правління за період 01.01.2017-31.12.2019р.р. не надавались, на офіційному сайті ОСББ «ЗОРЯНЕ» http://zoriane.kiev.ua (дивіться по кліку =>) не розміщені, Правлінням ОСББ не затверджувалися.
 6. Із-за виключення із переліку предмету погоджених процедур, аудитором не проводилися перевірки багатьох напрямків діяльності ОСББ, були скорочені терміни і обсяги перевірки.
 7. Фактичні процедури по звірянню заборгованості по дебіторам–кредиторам, залишкам коштів на рахунках, залишкам запасів та основних фондів (ТМЦ) не проводились, адже вони не були передбачені укладеним Листом-угодою переліком погоджених процедур.
 8. Проведення порівняння вхідних та вихідних залишків по рахунках бухгалтерського обліку в ОСББ не проводилось оскільки за укладеним Листом-угодою не мали такого на меті.
 9. Договори із постачальниками послуг для ОСББ аудитору не надавались, оскільки погоджені процедури за укладеним Головою правління Листом-угодою не мали на меті їх звіряння та перевірку.
 10.  Договори оренди за погодженою Головою Правління процедури та за укладеним Листом-угодою не мали на меті їх перевірку на виконання.
 11. Дані щодо сплати орендної плати, стан дебіторської і кредиторської заборгованості в ОСББ не були предметом погоджених Головою Правління процедур згідно укладеного Листа-угоди.
 12. Підтверджено, що затверджене Загальними Зборами в 2017 та 2019 роках створення ремонтних фондів (Ремфонди) не відображено у бух. обліку ОСББ. Ремонтні фонди в ОСББ узагалі не були створені відповідним чином. Наслідком цього є: 
  • неможливість відслідкувати надходження від співвласників ОСББ та витрачання Головою правління саме «коштів ремонтного фонду», оскільки всі кошти і всі витрати ОСББ це просто кошти і просто витрати — диференціація «коштів ремонтного фонду» відсутня;
  • неможливість перевірити надходження «коштів ремонтного фонду» за угодами підписаними Головою правління до депозитних банківських рахунків, нарахування на «кошти ремонтного фонду» відсотків за банківськими депозитами; повернення «коштів ремонтного фонду» із відсотками по депозитам на рахунки ОСББ. 
 13. Аудитору не надавались для перевірки штатні розписи в ОСББ.
 14. Шляхом викривлення бухгалтерських проведень в бух. обліку ОСББ був занижений дохід на суму 12.619,91 грн.
 15. У бухгалтерському обліку ОСББ була проведена операція із зменшення дебіторської заборгованості (несанкціоноване списання заборгованості по орендній платі на суму 414.295,26 грн.), тобто начебто комусь «пробачили» борг, при цьому рішення про таке «пробачення» на Загальних зборах членів ОСББ не приймалося. Під час керування ОСББ Головою правління – КОСТЮКЕВИЧЕМ ОЛЕКСАНДРОМ ВОЛОДИМИРОВИЧЕМ були списані заборгованості по орендній платі на суму 414 295,00 грн., а саме: 
  • Альфа-трейд 13.636,32 грн. + 61.730,00 грн.= 75.366,32 грн.
  • Бевз В.П. 25.136,82 грн. + 20.763,95 грн. = 45.900,77 грн.
  • Козловець О.В. 40.369,40 грн. + 29.536,41 грн.=69.905,81 грн.
  • Короткий Ю.А. 78.726,94 грн. + 144.395,42 грн.=223.122,36 грн.
 16. Відхилення у нарахуванні податкових зобов‘язань з ПДВ у 2017 році на 365.692,00 грн., у 2018 році на 6.799,00 грн., у 2019 році на 7.045,00 грн. є порушенням вимог податкового кодексу. Такі відхилення могли виникнути у разі неправильного розрахунку податкових зобов’язань з ПДВ відповідальною особою. За недоплату ПДВ у бюджет стягується штраф від 10% до 50% в залежності від строків затримки оплати та пеня. У випадку ОСББ «ЗОРЯНЕ» штрафні санкції становитимуть 50%.
 17. Доходи ОСББ занижені у порівняння між даними Звіту про фінансові результати (ЗФР) та даними Звіту про неприбутковість (ЗПН) у 2017 році на 3.528.700,00 грн., у 2018р.- на 9.259.066,00 грн., у 2019р.- на 13.830.849,00грн. Також занижені доходи між ЗФР та даними бух.обліку у 2018 році — на 5.829.029,73грн., у 2019р. — на 9.384.131,13 грн. Дані відхилення виникли у наслідок неправильного заповнення Звіту про доходи неприбуткової організації.
 18.  Витрати ОСББ занижені у порівняння між даними Звіту про фінансові результати (ЗФР) та даними Звіту про неприбутковість (ЗПН) у 2017 році на 3.634.000,00грн., у 2018р.- на 3.387.509,00грн., у 2019р.- на 3.072.724,00грн. Також занижені доходи між ЗФР та даними бух.обліку у 2017 році на 147.404,10грн., у 2018р.- на 249.482,33грн., у 2019р.- на 149.440,70грн. Дані відхилення виникли у наслідок неправильного заповнення Звіту про доходи неприбуткової організації.